Publicador de contenidos

Publicador de contenidos

Comunicat de CASSA davant les informacions relacionades amb el servei d’aigües de Sant Quirze del Vallès

Comunicat de CASSA davant les informacions relacionades amb el servei d’aigües de Sant Quirze del Vallès

Comunicat de CASSA davant les informacions relacionades amb el servei d’aigües de Sant Quirze del Vallès

CASSA, companyia experta en la gestió de serveis del cicle integral de l’aigua, que fins el passat 3 de gener de 2023 era la concessionària del servei municipal d’aigües de Sant Quirze del Vallès, vol puntualitzar algunes informacions fetes públiques els darrers dies que, a més de no ajustar-se a la realitat, atenten contra la reputació corporativa i posen en dubte la professionalitat del seu equip humà:

 • Des del passat de 3 de gener de 2023 CASSA no és la concessionària del servei d’aigües de Sant Quirze del Vallès. Per tant, des d’aquesta data, CASSA no té cap competència en el servei d’abastament d’aigua al municipi ni cap responsabilitat en la situació que, lamentablement, estan patint els ciutadans i ciutadanes, amb reiterats episodis d’avaries amb una alta afectació.
   

 • L’únic canvi respecte al període anterior al 3 de gener és l’operadora: la xarxa, les vàlvules, les reguladores de pressió i la resta d’instal·lacions municipals del servei d’abastament d’aigua són exactament les mateixes.
   

 • CASSA sempre ha apostat per fer un traspàs de la gestió a la nova operadora pública de forma estructurada, diligent i amb totes les garanties. Davant la complexitat que comporta la gestió d’una xarxa d’abastament com la de Sant Quirze, i amb l’objectiu d’evitar greus conseqüències per a la ciutadania, CASSA va proposar a l’Ajuntament un acompanyament durant un període de col·laboració i formació de la durada que el Consistori considerés necessària, a partir del 3 de gener de 2023, per poder garantir una transició endreçada. Aquesta proposta era totalment viable i legal, però va l’Ajuntament la va declinar.
   

 • L’Ajuntament sempre ha estat, i és, el titular del servei d’aigua. Li pertoca a l’Ajuntament, per tant, aprovar les inversions a realitzar a la xarxa d’abastament municipal. Per una banda, CASSA ha complert amb tots els compromisos d’inversió recollits al contracte de concessió. I, addicionalment, ha proposat també sistemàticament altres actuacions de millora necessàries per actualitzar les instal·lacions d’abastament del municipi. Amb tot, en els últims 5 anys, el Govern municipal només ha autoritzat l’execució de 166.000 € d’inversió, quantitat insuficient per abordar els problemes estructurals presents en les instal·lacions municipals d’aigua.
   

 • L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, com a titular del servei, ha estat sempre coneixedor de l’estat de la xarxa d’aigües municipal. CASSA ha gestionat la mateixa xarxa que ara opera l’empresa municipal, amb eficàcia i professionalitat i, durant els 20 anys de concessió, ha tingut com a objectiu prioritari l’eficiència en la gestió, oferint un servei d’excel·lència als seus veïns i veïnes (tant des del punt de vista operatiu com també en relació a l’atenció als clients i clientes) i minimitzant en tot moment l’afectació en cas d’incidències, malgrat l’estat de la xarxa d’abastament municipal.
   

 • CASSA compta amb més de 80 anys d’experiència gestionant serveis d’aigua en més de 40 municipis de tot Catalunya. Disposa d’un equip professional, multidisciplinar i experimentat, així com solucions tecnològiques de darrera generació per telecontrolar, les 24 hores i els 365 dies de l’any, un abastament d’aigua complex com el de Sant Quirze del Vallès. L’atenció a les persones ha estat sempre una prioritat, oferint una atenció multimèdia (presencial, web, xarxes socials), propera, personalitzada i continuada (24/365). Així mateix, CASSA compta amb un sistema de gestió integrat, auditat tant internament com externament, que garanteix una òptima gestió. El sistema de gestió de CASSA disposa de les certificacions internacionals ISO 9001 (de qualitat), ISO 14001 (de medi ambient) i ISO 45001 (de seguretat i salut laboral).
   

 • Durant els 20 anys de concessió, CASSA ha demostrat també una forta implicació amb el municipi de Sant Quirze del Vallès, no només des del punt de vista operatiu, sinó també des de la vessant social. L’exemple més il·lustratiu és el programa de sensibilització ambiental EDUCASSA, que ha programat activitats educatives gratuïtes a les escoles del municipi, des dels 3 fins als 14 anys, i que ha comptat amb una participació global de 10.000 estudiants santquirzencs i santquirzenques en els 20 anys de concessió. També s’ha mantingut un contacte estret a les Associacions de Veïns i Veïnes (AVV) del municipi, apostant per una actitud de diàleg i escolta activa i amb l’objectiu de donar resposta a les seves inquietuds. La darrera enquesta de satisfacció encarregada a Sant Quirze, i realitzada al febrer de 2022 per l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada, mostrava que els veïns i veïnes del municipi valoraven amb un 7,98 sobre 10 el servei prestat per CASSA, destacant la resolució d’avaries (8,14 sobre 10) i l’absència de talls en el subministrament (8,10 sobre 10).